Bijwerkingencentrum Lareb

Nieuwe huisstijl, folders

Bijwerkingencentrum Lareb verzorgt de landelijke registratie en evaluatie van bijwerkingen en interacties van geneesmiddelen, en is daarmee hét kenniscentrum op het gebied van bijwerkingen van geneesmiddelen, vaccins en teratologie. Kennis die gedeeld wordt met zorgverleners de industrie en patiënten(organisaties).

Beekhuis|Holthuis Ontwerpers heeft een nieuwe huisstijl ontwikkeld om de organisatie professioneel te positioneren binnen de zorg.

• logo en huisstijl
• drukwerk